INFLUENCER TRIP by PTT

INFLUENCER TRIP BY PTT ก้าวผ่าน….สู่อนาคต


   ปตท.กับการขับเคลื่อนประเทศ ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังงานทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลภาวะ และให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)  

   โดยจัดตั้งกิจกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ ได้เรียนเชิญเหล่าบรรดา INFLUENCER มากมายพร้อมทั้งสื่อมวลชน มาพบปะภายในงาน พูดคุยจัดการพากันก้าวผ่านสู่อนาคต

.
    ซึ่งกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) จึงเน้นให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตามเทรนด์หลักที่สำคัญของโลก 2 ด้าน คือ Go Green และ Go Electic ผ่านการปรับวิสัยทัศน์เป็น "Poweiing Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต" มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงต่อยอดนวัตกรรมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และในด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจในระดับสากล กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นแนวโน้มการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและภูมิภาค จึงมุ่งวางรากฐานขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain) ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ให้กับประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการแบบครบวงจรของยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี 2065
.


.
   ปตท. จึงได้จัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ขึ้น เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา EV Ecosystem ทั้งของ ปตท. และของประเทศไทยให้ครบวงจรทำหน้าที่ประสานการลงทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงร่วมลงทุนกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ EV อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ขับเคลื่อนไทยเป็นฐานการผลิต
.

.
   บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) บริษัท ร่วมทุนระหว่าง อรุณ พลัส และ บริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ (Foxconn Technology Group) ที่ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท JV ARUN PLUS ถือหุ้น 60% Foxconn 40% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบรถยนต์แบบครบวงจรรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี MIH Platform หรือ Open Ev Platforn ซึ่งเป็นโครงข่วงล่างของตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรถยนต์ได้หลายประเภท สามารถช่วยแบรนด์รถยนต์ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นได้ ราคาที่จับต้องได้

   โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ HORIZON PLUS จะตั้งบนพื้นที่ 313 ไร่ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2024) เฟสแรกจะดำเนินการด้วยงบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการก่อสร้างโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิต EV สู่ตลาดภายในปี 2567 ในระยะแรกมีกำลังการผลิตที่ 50,000 คัน/ปี 
.


.
   ออน-ไอออน (on-ion) ผู้ให้บริการธุรกิจสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายใต้ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด มุ่งขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ทำเลศักยภาพ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร
สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC Charger) รองรับรถยนต์ปลั๊ก- อิน ไฮบริด (Plug in Hybrid) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Battery Electic Vehicle) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ที่มีหัวชาร์จ Type 2 โดยใช้งานผ่าน on-ion Mobile Application รองรับทั้งระบบ Android และ IOS ในการค้นหาสถานี ปัจจุบัน on ion EV Charging Station เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วที่

  1. Energy Complex (Enco)
  2. EECi วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง
  3. ศูนย์การค้า 6 แห่งของ กองทรัสต์อัลไล ได้แก่ คริสตัล ดีใชน์ เซ็นเตอร์ / เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา / เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ / เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ / เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล / สัมมากร เพลสรามคำแหง
  4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 สาขา ใน 18 จังหวัดที่ทั่วประเทศ โดยพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ

สถานีแรกที่ศูนย์การค้า CentralWorld กรุงเทพฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะทยอยเปิดให้บริการครบทั้ง 37 สาขา ได้ในช่วงต้นปี 2566
.
.
   อีวี มี (EVme) แพลตฟอร์มที่พร้อมมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของ EV แบบครบวงจร ด้วยบริการ Subscription รายแรกในประเทศไทยโดย บริษัท วี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) ผ่าน Application Evme ที่จะทำให้การใช้งาน :V เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
.
.
 บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) บริษัทร่วมทุนระหว่าง อรุณ พลัส และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงงานอัจฉริยะของกลุ่ม ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนฟอสเฟต ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานกว่า 
.
.


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า กลุ่ม ปดท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร และผลักดัน
ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิต EV ของภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป