อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ แอร์เย็นฉ่ำ

เปิด พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่ 18.00น.เป็นต้นไป 

.

อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ แอร์เย็นฉ่ำ