เมืองในฝัน!! “อัมสเตอร์ดัม” มุ่งเปลี่ยนเป็นเมืองไฟฟ้า เมืองมรดกโลกยูเนสโกที่เต็มไปด้วยความสวยงาม

หนึ่งในโปรแกรมห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองระดับโลกอย่าง “อัมสเตอร์ดัม” เมืองหลวงประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ การนั่งเรือลัดเลาะชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองที่สวยงาม ซึ่งคลองในเมืองอัมสเตอร์ดัมที่สร้างขึ้น ราวปลายศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 ถือเป็นมรดกโลกยูเนสโกอีกด้วย

.

ความพิเศษอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คือ เรือต่างๆในคลองอัมสเตอร์ดัม ไม่ต่ำกว่า 75% เปลี่ยนมาเป็นเรือไฟฟ้า โดยตั้งเป้าให้เป็นเรือปลอดน้ำมันทั้งหมดภายในปี 2025

.

ความพิเศษอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คือ เรือต่างๆในคลองอัมสเตอร์ดัม ไม่ต่ำกว่า 75% เปลี่ยนมาเป็นเรือไฟฟ้า โดยตั้งเป้าให้เป็นเรือปลอดน้ำมันทั้งหมดภายในปี 2025

 

เรือโดยสารนับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอัมสเตอร์ดัม เนื่องจากเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก นำผู้โดยสารผ่านลำคลองอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองในแต่ละปีรวมกันนับล้านคน โดยการเปลี่ยนแปลงของเรือพาณิชย์ในอัมสเตอร์ดัม กำลังดำเนินไปข้างหน้า ในวันนี้ประมาณ 75% ที่เดินเรือในคลองเป็นการใช้ระบบไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ ปลอดการปล่อยมลพิษ

.

ทางการอัมสเตอร์ดัมจึงได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นเรือไฟฟ้าทั้งหมด หยุดการใช้เครื่องยนต์ดีเซลทางน้ำให้ได้ 100% ภายในปี 2025 อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตามแนวทางของโครงการ Smart City Amsterdam และยังช่วยลดความแออัดบนท้องถนน ลดมลพิษจากควันและเสียงจากรถในเมืองได้

.

- City Canal Cruise ล่องเรือเที่ยวตอนกลางวัน หรือ Evening Cruise ล่องเรือตอนกลางคืน (พร้อมอาหารค่ำ)

- City Canal Cruise and Rijksmuseum ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม พร้อมตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum

- เรือ Hop On Hop Off บริการล่องเรือเที่ยวในคลองอัมสเตอร์ดัมแบบ 24 ชั่วโมง ขึ้นลงตามป้ายเส้นทางที่ให้บริการได้ตามใจชอบ

.

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9660000000935