พิพิธภัณฑ์ปลาเมืองฝูหย่วน

 (ซินหัว) — พิพิธภัณฑ์ปลาเมืองฝูหย่วน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฝูหย่วนหรือ “ขั้วโลกตะวันออกของจีน” มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์ปลาน้ำจืดที่จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและระบบนิเวศบริเวณลุ่มแม่น้ำเฮยหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลี่
พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงปลามีชีวิต ตัวอย่างปลา และวิทยาศาสตร์ยอดนิยม รวมถึงสายพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นของแม่น้ำเฮยหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลี่ ทั้งยังจัดแสดงวัฒนธรรมการจับปลาและการล่าสัตว์ของกลุ่มชาติพันธุ์เฮ่อเจ๋ออีกด้วย